Αρχική Επικοινωνία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κατηγορίες
 ΟΜΟΑΞΩΝΙΚΑ
CCI-179 ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
Καλώδιο PVC (άσπρο), πολύ καλής ποιότητας. Απώλειες 16,9db/100m στους 800MΗz.
CCI-175 ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
Καλώδιο PVC (άσπρο), άριστης ποιότητας, χαλκός + χαλκός, πολύ ανθεκτικό. Απώλειες 15,9db/100m στους 800MΗz.Βυζαντίου 40, 142 34 Νέα Ιωνία τηλ.: 210 2845955, fax: 210 2776015 email: info@np-orders.gr, www.np-orders.gr Copyright © 2013