Αρχική Επικοινωνία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κατηγορίες
 ΙΣΤΟΙ ΒΑΣΕΙΣ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΑΠΕΔΟΥ Φ60
Ύψος: 75 cm Μήκος ποδιών: 20 cm
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΡΗΔΕΣ Φ76
Ύψος: 100 cm Διάσταση Πλάκας: 20X20cm Πάχος Πλάκας: 4 mm
ΓΩΝΙΑΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΥ Φ60
Ύψος εσωτερικό: 45 cm Μήκος εσωτερικό: 30 cm Διάσταση Πλάκας: 20X20 cm
ΙΣΤΟΣ
Ιστός Γαλβανιζέ - Βίδα (Ύψος: 3,6 m)Βυζαντίου 40, 142 34 Νέα Ιωνία τηλ.: 210 2845955, fax: 210 2776015 email: info@np-orders.gr, www.np-orders.gr Copyright © 2013