Αρχική Επικοινωνία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κατηγορίες
 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
NBS-201
Ενισχυτής κεντρικής εγκατάστασης με έξοδο 106dbμV, ενίσχυση 32db, 1 εισόδος VHF/UHF, με ενσωματωμένο εξασθενητή 0-15db και ρύθμιση κλίσης καμπύλης 0-10/20 db. Είναι έτοιμος για το ψηφιακό μέρισμα, διαθέτοντας δυνατότητα επιλογής άνω ορίου για την μπάντα UHFσε 862 ή 790 MHz.
NBS-241
Ενισχυτής κεντρικής εγκατάστασης με έξοδο 96dbμV σε πέντε (5) εξόδους. Ενίσχυση 32db, 1 εισόδος VHF/UHF), με ενσωματωμένο εξασθενητή 0-15db και ρύθμιση κλίσης καμπύλης 0-10/20 db. Είναι έτοιμος για το ψηφιακό μέρισμα, διαθέτοντας δυνατότητα επιλογής άνω ορίου για την μπάντα UHFσε 862 ή 790 MHz.
 ΓΡΑΜΜΗΣ
ATP-332
Ενισχυτής γραμμής (διαμερίσματος), 47-862 MHz, με 2 συμμετρικές εξόδους, στάθμη εξόδου 108dbμV, απολαβή 14/24db. Δύο εξασθενητές 0-10db ξεχωριστά για VHF & UHFΒυζαντίου 40, 142 34 Νέα Ιωνία τηλ.: 210 2845955, fax: 210 2776015 email: info@np-orders.gr, www.np-orders.gr Copyright © 2013