Αρχική Επικοινωνία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κατηγορίες
 TV
PSE-301 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΠΡΙΖΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ TV-FM-SAT
Δορυφορική πρίζα διέλευσης, μεταλλική τριπλή TV-FM-SAT. Απώλεια διέλευσης : TV 2 db, FM 2 db, SAT3 db. Απώλεια αποδέσμευσης : TV 13 db, FM 13 db, SAT 14 db. Διέλευση DC στην έξοδο SAT.
PSE-300 ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΠΡΙΖΑ TV-RD-IF
Δορυφορική τερματική πρίζα, μεταλλική τριπλή TV+FM / SAT. Απώλεια αποδέσμευσης : TV < 2db, FM < 2 db, SAT < 3 db. Διέλευση DC στην έξοδο SAT.Βυζαντίου 40, 142 34 Νέα Ιωνία τηλ.: 210 2845955, fax: 210 2776015 email: info@np-orders.gr, www.np-orders.gr Copyright © 2013